EVLİYALAR

 • Photo of Abdülkadir Geylani(ks)’nin Oğluna Vasiyeti

  Abdülkadir Geylani(ks)’nin Oğluna Vasiyeti

  Oğlu Abdurrezzâk’a şöyle vasiyet eyledi: Ey oğlum! Allahü tealâ bize ve sana ve bütün müslümanlara tevfîk, başarı ve muvaffakiyet ihsân…

  Devamını Oku »
 • Photo of Abdülkadir Geylani(ks)’den Hak Yolcularına Vasiyet

  Abdülkadir Geylani(ks)’den Hak Yolcularına Vasiyet

  Ey Hak ve Hakikat yolcusu! Allah’a itaat ve takva üzere bulunman, şeriatın zahirine dikkat etmen, göğsünü selâmette tutman; gönül açıklığı…

  Devamını Oku »
 • Photo of MEVLANA CELALEDDİN-İ RÛMİ

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RÛMİ

  Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan Ülkesi’nin Belh şehrinde doğmuştur. Mevlâna’nın babası Belh Şehrinin…

  Devamını Oku »
 • Photo of MAHMUD ESAD COŞAN

  MAHMUD ESAD COŞAN

      14 nisan 1938 yıında, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Ahmetçe köyünde doğdu. Babası Halil Necâti Efendi, annesi Şâdiye Hanım’dır. Anne…

  Devamını Oku »
 • Photo of ZÜNNUN-İ MISRİ

  ZÜNNUN-İ MISRİ

  Mısır’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Sevbân bin İbrâhim, künyesi Ebü’l-Feyz, lakabı Zünnûn, nisbesi el-Mısrî’dir. Güney Mısır’ın Sudan’a yakın sınır bölgesinde…

  Devamını Oku »
 • Photo of ZİYAEDDİN NURŞİNİ

  ZİYAEDDİN NURŞİNİ

  Osmanlı âlim ve velîlerinden. İsmi Muhammed Ziyâeddîn’dir. Nurşînî nisbesiyle meşhûr olmuştur. Babası büyük velî Abdurrahmân Tâgî (Tâhî) hazretleridir. 1855 (H.1272)…

  Devamını Oku »
 • Photo of ZİYAEDDİN NAHŞEBİ

  ZİYAEDDİN NAHŞEBİ

  Hindistan âlim ve velîlerinden. Bedâyûnlu idi. Bedâyûnî, Nahşebî, Dehlî ve Hindî nisbet edildi. Şeyh Hamîdeddîn Nâgûrî’nin torunu ve halîfesi olan…

  Devamını Oku »
 • Photo of ZENGİ ATA

  ZENGİ ATA

  Türkistan’ın büyük velîlerinden. Ahmed Yesevî hazretlerinin ilk hocası Arslan Baba’nın torunlarındandır. Mensûr Atâ, Ahmed Yesevî hazretlerinin hocası Arslan Baba’nın oğlu…

  Devamını Oku »
 • Photo of ZENBİLLİ ALİ EFENDİ

  ZENBİLLİ ALİ EFENDİ

  Osmanlı âlim ve velîlerinin meşhûrlarından. Sekizinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. İsmi Ali olup, babasınınki Ahmed’dir. Lakabı, Alâeddîn el-Hanefî er-Rûmî’dir. Aslen Aksaraylıdır. O…

  Devamını Oku »
 • Photo of ZEKERİYYA ENSARİ

  ZEKERİYYA ENSARİ

  Büyük velîlerden ve Mısır’da yetişen Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerinden. İsmi, Zekeriyyâ bin Muhammed bin Ahmed, künyesi Ebû Yahyâ, lakabı Zeynüddîn’dir.…

  Devamını Oku »
 • Photo of ZAHİD-ÜL KEVSERİ

  ZAHİD-ÜL KEVSERİ

  Osmanlı velî ve âlimlerinden. İsmi Muhammed Zâhid’dir. Babası ulemâ ve meşâyıhtan Hasan Hilmi Efendidir. Kevserî nisbesiyle meşhûr oldu. 1879 (H.1296)…

  Devamını Oku »
 • Photo of ZAHİD İSFEHANİ

  ZAHİD İSFEHANİ

  Tebe-i tâbiînin âlim ve velîlerinden. İsmi, Muhammed bin Yûsuf’tur. İbâdete çok düşkündü. Dünyânın, Allahü teâlânın rızâsı için olmayan her şeyinden…

  Devamını Oku »
 • Photo of YÜNUNİ

  YÜNUNİ

  Meşhûr Hanbelî hadîs âlimlerinden, velî. İsmi, Muhammed bin Ahmed, künyesi Ebû Abdullah, lakabı, Takıyyüddîn’dir. Yünûnî diye bilinir. Câfer-i Sâdık’ın soyundandır.…

  Devamını Oku »
 • YUSUF-İ HAMEDANİ

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Yûsuf bin Yâkûb Hemedânî olup, künyesi Ebû Yâkûb’dur. İmâm-ı A’zam hazretlerinin neslindendir. İnsanları Hakk’a dâvet eden, onlara…

  Devamını Oku »
 • Photo of YUSUF NEBHANİ

  YUSUF NEBHANİ

  Son asır İslâm âlimlerinin büyüklerinden ve evliyâdan. İsmi Yûsuf bin İsmâil’dir. Nebhânî nisbesiyle meşhûrdur. 1849 (H.1265) senesinde Hayfa’da Eczim köyünde…

  Devamını Oku »
 • Photo of YUSUF MAHDUM

  YUSUF MAHDUM

  Evliyânın büyülerinden. Künyesi Ebü’l-Füyûzât, lakabı Ziyâüddîn’dir. Babasının ismi Ali Fâzıl’dır. Doğum târihi bilinmemektedir. 1485 (H.890) senesinde Şirvan’da vefât etti. Yûsuf…

  Devamını Oku »
 • Photo of YUSUF KAMİTİ

  YUSUF KAMİTİ

  Evliyânın büyüklerinden. Hayâtı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Doğum târihi belli değildir. Zamânın âlimlerinden ilim öğrendi. Evliyânın sohbetinde kemâle geldi.…

  Devamını Oku »
 • Photo of YUSUF HARPUTİ

  YUSUF HARPUTİ

  On dokuzuncu yüzyılda Anadolu’da yetişmiş olan evliyâdan. Babası Muhammed Efendidir. Neseb yönünden Peygamber efendimize dayandığı söylenir. Şeyh Yûsuf Harpûtî veya…

  Devamını Oku »
 • Photo of YUSUF BİN HÜSEYİN RAZİ

  YUSUF BİN HÜSEYİN RAZİ

  Büyük velîlerden. Künyesi Ebû Ya’kûb’dur. Haram ve şüphelilerden çok sakındığı gibi, dünyâya düşkün olmayıp, zâhir ve bâtın ilimlerinde âlimdi. Zünnûn-i…

  Devamını Oku »
 • Photo of YUSUF BİN ESBAT

  YUSUF BİN ESBAT

  Velîlerden, hadîs, fıkıh ve kırâat âlimi. Tebe-i tâbiînin büyüklerindendir. Nesebi, Yûsuf bin Esbât bin Vâsıl eş-Şeybânî, el-Kûfî’dir. Künyesi Ebû Muhammed’dir.…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı