A

 • Photo of ABDULMECİD ŞİRVANİ

  ABDULMECİD ŞİRVANİ

  Evliyânın büyüklerinden. Şirvan’da doğdu. Doğum târihi belli değildir. Künyesi Ebü’l-Mehamid, lakabı, Nurullah’dır. Babası Şeyh Veliyyüddîn Şirvan bölgesinin en büyük velîsi…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULLATİF KUDSİ

  ABDULLATİF KUDSİ

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi Abdüllatîf bin Abdurrahmân bin Ahmed bin Gânim el-Hazreci el-Ensârî el-Kudsî’dir. İbn-i Gânim ve İbn-i Benâne diye meşhur…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULLAH-I İSFEHANİ

  ABDULLAH-I İSFEHANİ

  İsfehan’da yetişen evliyânın büyüklerinden ve meşhûrlarından. Ebü’l-Abbâs-ı Mürsî’nin üç büyük talebesinden biridir. İsmi, Abdullah bin Şemseddîn Muhammed bin Eymen en-Nûrî…

  Devamını Oku »
 • ABDULLAH-I İLAHİ

  Anadolu evliyâsının büyüklerinden. Şah-ı Nakşibend Behâeddîn-i Buhârî hazretlerinin yolunu Buhârâ’da Ubeydullah-i Ahrâr’dan alarak Anadolu’ya ilk olarak getirip yayan âlim. Germiyanoğulları…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULLAH-I ENSARİ

  ABDULLAH-I ENSARİ

  Evliyânın meşhûrlarından ve Hanbelî mezhebinin büyük fıkıh âlimlerinden. İsmi Abdullah bin Muhammed bin Ali el-Ensârî el-Hirevî’dir. Künyesi Ebû İsmâil olup…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULLAH-I DEHLEVİ

  ABDULLAH-I DEHLEVİ

  Hindistan evliyâsından. Silsile-i aliyye denilen büyüklerden olup, seyyiddir. 1745 (H. 1158)’te Hindistan’ın Pencab şehrinde doğdu. 1824 (H. 1240) senesinde Delhi’de…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULLAH YAFİİ

  ABDULLAH YAFİİ

  On dördüncü asırda Yemen’de yetişen Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve evliyâdan. İsmi, Abdullah bin Es’ad bin Ali bin Süleymân bin…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULLAH ŞEMDİNİ

  ABDULLAH ŞEMDİNİ

  Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. Kendilerine Silsile-i aliyye adı verilen büyük âlim ve velîler silsilesinin otuzuncusudur. Bu diyârda Nakşibendî, Müceddidî, Hâlidî…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULLAH MENUFİ

  ABDULLAH MENUFİ

  Evliyânın meşhûrlarından. Usûl, tefsîr, nahiv ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerinden. İsmi Abdullah bin Muhammed’dir. Aslen Mağribli, Kuzeybatı Afrikalı olduğu için…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULLAH HERATİ

  ABDULLAH HERATİ

  Bağdâd’da yetişen büyük velîlerden. Ubeydullah Hayderî diye de bilinir. Büyük velî Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin ilk hilâfet verdiği talebesidir. Doğum…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULLAH HAYDERİ

  ABDULLAH HAYDERİ

  Bağdâd’da yetişen büyük velîlerden. Ubeydullah Hayderî diye de bilinir. Büyük velî Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin ilk hilâfet verdiği talebesidir. Doğum…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULLAH EL ACEMİ

  ABDULLAH EL ACEMİ

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Şeyh Abdullah el-Acemî’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. Haleb civârında Bire yakınındaki Kefertaşe köyünde ikâmet ederdi. Bağ-bahçe ile uğraşır,…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULLAH BİN ZEYD

  ABDULLAH BİN ZEYD

  Tâbiîn devri velîlerinden. İsmi, Abdullah bin Zeyd bin Amr el-Cevmî, künyesi Ebû Kilâbe’dir. Basra’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 722 (H.104)…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULLAH BİN VEHB

  ABDULLAH BİN VEHB

  Mısır’da yetişen âlim ve velîlerden. İsmi Abdullah bin Vehb el-Fihrî, künyesi Ebû Muhammed’dir. 742 (H.125) senesinde doğdu. 812 (H.197) senesinde…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULLAH BİN MÜBAREK

  ABDULLAH BİN MÜBAREK

  Tebe-i tâbiînin büyüklerinden. İsmi Abdullah ibni Mübârek bin Vâdıh Hanzalî Temîmî; künyesi, Ebû Abdurrahmân’dır. Hadîs, fıkıh âlimi, mücâhid ve zâhid…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULLAH BİN MENAZİL

  ABDULLAH BİN MENAZİL

  Evliyânın meşhurlarından. İsmi Abdullah bin Muhammed bin Menâzil, künyesi Ebû Muhammed’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. 940 (H. 329) senesinde Nişâbur’da vefât…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULLAH BİN HUBEYK

  ABDULLAH BİN HUBEYK

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi Abdullah bin Hubeyk bin Sâbık, künyesi Ebû Muhammed, nisbesi el-Kûfî, el-Antâkî’dir. Kûfe’de doğdu. Antakya’da yaşadı. Doğum ve…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULLAH BİN HAZIR

  ABDULLAH BİN HAZIR

  Evliyânın büyüklerinden ve hadîs âlimi. İsmi, Abdullah bin Hâzır bin Sabbah’dır. Evliyâullahdan Yûsuf bin Hüseyin’in dayısı ve Zünnûn-i Mısrî’nin arkadaşıdır.…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULLAH BİN EBU BEKR EL-AYDERUS

  ABDULLAH BİN EBU BEKR EL-AYDERUS

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Abdullah bin Ebû Bekr bin Abdürrahmân es-Sekâfî el-Ayderûs, künyesi Ebû Muhammed’dir. 1408 (H.811) senesinde doğdu. Babası, Abdullah…

  Devamını Oku »
 • Photo of ABDULLAH BİN AVN

  ABDULLAH BİN AVN

  Peygamber efendimizin arkadaşlarını gören büyük velîlerden. İsmi Abdullah bin Avn bin Ertabân el-Müzenî’dir. İbn-i Avn diye de bilinir. Basra’da doğdu.…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı