B

 • Photo of BURHANEDDİN MUHAKKIK TİRMİZİ

  BURHANEDDİN MUHAKKIK TİRMİZİ

  Anadolu velîlerinden. Hazret-i Hüseyin’in torunlarından olup, seyyiddir. Kıymetli düşünceler ve hoş hâller sâhibi olduğu için, Seyyid-i Sırdân denmekle meşhûr olmuştur.…

  Devamını Oku »
 • Photo of BURHANEDDİN EĞRİDİRİ

  BURHANEDDİN EĞRİDİRİ

  Anadolu’da yetişen ve Anadolu’yu aydınlatan meşhûr velîlerden. 1494 (H.900) senesinde Tosya’da doğdu. 1562 (H.970)’de Eğridir’de vefât etti. Kabri, Eğridir Yazla’daki…

  Devamını Oku »
 • Photo of BUHARİ

  BUHARİ

  Hadîs-i şerîf âlimlerinin en büyüklerinden ve velîlerden. İsmi Muhammed bin İsmâil bin İbrâhim bin Mugîre el-Ca’fî künyesi Ebû Abdullah’dır. 810…

  Devamını Oku »
 • Photo of BOSTAN ÇELEBİ

  BOSTAN ÇELEBİ

  Mevleviyye yolunun büyüklerinden. Görünen ve görünmeyen kemâlât, olgunluklar, yüksek hâller sâhibi velî. Konya’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1631 (H.1040) yılında…

  Devamını Oku »
 • Photo of BİŞR-İ HAFİ

  BİŞR-İ HAFİ

  Sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllarda Horasan’ın Merv şehrinde ve Bağdât’ta yaşamış olan büyük velîlerden. İsmi, Bişr bin Hâris Abdurrahmân, künyesi Ebû…

  Devamını Oku »
 • Photo of BİRGİVİ

  BİRGİVİ

  Osmanlı âlimlerinin meşhûrlarından, büyük velî. İsmi Muhammed, babasınınki Ali’dir. Lakabı Zeynüddîn’dir. 1521 (H.929) senesinde Balıkesir’de doğdu. 1573 (H.981)de Birgi’de vefât…

  Devamını Oku »
 • Photo of BİLAL BİN SAD

  BİLAL BİN SAD

  Peygamber efendimizin arkadaşlarının yetiştirdiği âlim ve velîlerden. Âlim, vâiz, velî ve kârî, Kur’ân-ı kerîm hâfızı bir zât. İsmi, Bilâl bin…

  Devamını Oku »
 • Photo of BEYZADE MUSTAFA EFENDİ

  BEYZADE MUSTAFA EFENDİ

  Osmanlılar zamânında İstanbul’da yetişen velîlerden. İsmi, Mustafa’dır. Künyesi Ebü’l-İşrâk olup, Peygamber efendimizin soyundandır. Babası, Artvin’in kazâlarından Şavşat’ta sancakbeyliği hizmetinde bulunduğu…

  Devamını Oku »
 • Photo of BEYZADE EFENDİ

  BEYZADE EFENDİ

  Anadolu evliyâsından. Asıl adı Ali Rızâ olup, babasının adı ise Hacı Bekir’dir. 1810 (H.1225) senesinde Harput’ta doğdu. Babası aslen Türkistanlı…

  Devamını Oku »
 • Photo of BEŞİR AĞA

  BEŞİR AĞA

  İstanbul’da yetişen evliyâdan. Arnavutluk’un Gonca kazâsında doğdu. Doğum târihi belli değildir. Hamzaviyye yolunun büyüklerindendir. 1661 (H.1072) senesinde şehîd edildi. Çocukluk…

  Devamını Oku »
 • BENNAN-I HAMMAL

  Mısır velîlerinden. İsmi Bennân, künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Aslen Vâsıtlı olup babasının ismi Muhammed’dir. Bütün ömrünü Mısır’da geçirdi. Hakkı söyleyen, iyiliği emreden…

  Devamını Oku »
 • Photo of BEKRİ

  BEKRİ

  Evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi. Kendi ismi ve babasının ismi Muhammed’dir. Künyesi Ebü’l-Mekârim ve Ebî Bekr, lakabı Şemsüddîn’dir. Bekrî ismiyle…

  Devamını Oku »
 • Photo of BEHLÜL-İ DANA

  BEHLÜL-İ DANA

  Meczûb. Hak âşığı. Çok tanınmış evliyâdan biri. Asıl ismi Vüheyb bin Ömer Sayrâfî’dir. Behlûl-i Dânâ adıyla şöhret buldu. Doğum târihi…

  Devamını Oku »
 • Photo of BEDREDDİN SERHENDİ

  BEDREDDİN SERHENDİ

  Hindistan’da yetişen büyük velîlerden. Hindistan’ınSerhend şehrinden olup, babası Şeyh Muhammed İbrâhim’dir. 1593 (H.1002) senesinde doğdu. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin hânegâhında, ilim…

  Devamını Oku »
 • Photo of BEDİ`UDDİN SEHARENPURİ

  BEDİ`UDDİN SEHARENPURİ

  Hindistan’ın büyük velîlerinden. Doğum târihi ve yeri belli değildir. Hayâtı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Vefât târihi de kesin belli…

  Devamını Oku »
 • Photo of BAYEZİD-İ BİSTAMİ

  BAYEZİD-İ BİSTAMİ

  Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakk’a dâvet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i aliyye denilen büyük âlim…

  Devamını Oku »
 • Photo of BALİ EFENDİ (SEKRAN)

  BALİ EFENDİ (SEKRAN)

  Anadolu’daki evliyânın büyüklerinden. Zâhir ve bâtın ilimlerinde âlim bir zât idi. Babası Amasyalı olup, Sultan İkinci Bâyezîd Hanın oğlu Şehzâde…

  Devamını Oku »
 • Photo of BAKILLANİ

  BAKILLANİ

  Büyük İslâm âlimi ve velî. İsmi Muhammed bin Tayyib bin Muhammed bin Câfer’dir. Künyesi Ebû Bekr, lakabı Bâkıllânî el-Eş’arî’dir. Aslen…

  Devamını Oku »
 • Photo of BAHAEDDİN ZEKERİYYA

  BAHAEDDİN ZEKERİYYA

  Hindistan’da yetişen büyük velîlerden. İsmi, Muhammed bin Kutbüddîn bin Kemâleddîn el-Kureşî el-Esedî el-Mültânî es-Sühreverdî, lakabı Şeyhülislâm ve Behâeddîn’dir. Künyesi Ebû…

  Devamını Oku »
 • Photo of BABA HAYDAR SEMERKANDİ

  BABA HAYDAR SEMERKANDİ

  Anadolu evliyâsından Hâce Ubeydullah-i Ahrâr hazretlerinin talebelerinin yükseklerinden ve halîfelerindendir. On altıncı yüzyılda yaşamıştır. Baba Haydar Semerkandî diye tanınmıştır. Doğum…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı