C

 • Photo of CÜNEYD-İ BAĞDADİ

  CÜNEYD-İ BAĞDADİ

  Evliyânın büyüklerinden. Tasavvuf ehlinin çok tanınmışlarından olup, Seyyid-üt-Tâife denmekle meşhûrdur. Künyesi, Ebü’l-Kâsım’dır. Cüneyd bin Muhammed 822 (H.207)’de Nehâvend’de doğdu. Bağdat’ta…

  Devamını Oku »
 • Photo of CEZULİ

  CEZULİ

  Fas’ta yetişen velîlerden ve hadîs âlimi. İsmi Muhammed, babasının ki ise Süleymândır. Künyesi Ebû Abdullah olup, Cezûlî nisbesiyle meşhur oldu.…

  Devamını Oku »
 • Photo of CERRAHZADE

  CERRAHZADE

  Osmanlı âlimlerinden ve meşhûr velîlerden. İsmi, Muslihiddîn bin Alâüddîndir. Cerrahzâde diye meşhur olmuştur. 1495 (H.901)’de Edirne’de doğdu. 1575 (H.983) senesinde…

  Devamını Oku »
 • Photo of CEMALEDDİN-İ EZHERİ

  CEMALEDDİN-İ EZHERİ

  İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed, künyesi Ebü’l-Hasan ve lakabı Cemâleddîn’dir. Mısır’da Câmi’ul-Ezher Medresesinde ilim tahsîlinde bulunduğu için, Ezherî…

  Devamını Oku »
 • Photo of CEMALEDDİN-İ AKSARAYİ

  CEMALEDDİN-İ AKSARAYİ

  Osmanlı Devletinin kuruluş devrinde Anadolu’da yetişen âlimlerden ve evliyâdan. İsmi Muhammed’dir. Babası büyük âlim Fahreddîn-i Râzî hazretlerinin torunlarından Vâiz Muhammed…

  Devamını Oku »
 • Photo of CEMALEDDİN MAHMUD HULVİ

  CEMALEDDİN MAHMUD HULVİ

  İstanbul’da yetişen meşhûr velîlerden. İsmi Mahmûd bin Ahmed, lakabı Cemâleddîn, mahlası Hulvî’dir. 1574 (H. 982) senesinde İstanbul’da doğdu. 1654 (H.…

  Devamını Oku »
 • Photo of CELAZADE SALİH ÇELEBİ

  CELAZADE SALİH ÇELEBİ

  Osmanlı Devleti zamânında Anadolu’da yetişen Hanefî mezhebi fıkıh âlimi ve devlet adamı. İsmi Molla Sâlih bin Celâl er-Rûmî olup, meşhûr…

  Devamını Oku »
 • Photo of CELALZADE MUSTAFA ÇELEBİ

  CELALZADE MUSTAFA ÇELEBİ

  On altıncı asır Osmanlı âlimi ve büyük devlet adamı. 1491 (H. 895) senesinde Tosya’da doğdu. 1567 (H.975) yılında İstanbul’da vefât…

  Devamını Oku »
 • Photo of CELALEDDİN-İ HİNDİ

  CELALEDDİN-İ HİNDİ

  Hindistan’ın büyük velîlerinden. İsmi, Muhammed olup babasınınki Mahmûd’dur. Aslen Kâzrûn şehrinden olduğu için, Kâzrûnî, Hindistan’da Pâni-püt şehrinde yerleştiği için Pâni-pütî,…

  Devamını Oku »
 • Photo of CELALEDDİN-İ DEVANİ

  CELALEDDİN-İ DEVANİ

  İslâm âlimlerinin ve velîlerin büyüklerinden. İsmi Muhammed bin Es’ad es-Sıddîkî ed-Devânî, lakabı Celâleddîn’dir. Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk’ın neslinden olduğu için…

  Devamını Oku »
 • Photo of CELALEDDİN TEBRİZİ

  CELALEDDİN TEBRİZİ

  Hindistan evliyâsının büyüklerinden. Tebriz taraflarında doğduğu için Tebrîzî nisbet edildi. Doğum târihi belli değildir. Celâleddîn lakabı verildi. 1345 (H.746) yılında…

  Devamını Oku »
 • Photo of CAKİR EL-KÜRDİ

  CAKİR EL-KÜRDİ

  Irak’ta yetişen büyük velîlerden. İsmi, Muhammed bin Düşem (veya Düsem) olup, lakabı Câkîr veya Câkbir el-Kürdî el-Geylânî’dir. Doğum târihi bilinmemektedir.…

  Devamını Oku »
 • Photo of CAFER-İ SADIK(6. İMAM)

  CAFER-İ SADIK(6. İMAM)

  Ehl-i beytten ve meşhûr velîlerden. İslâm âlimlerinin gözbebeklerinden olup, seyyid ve oniki imâmın altıncısı. Hazret-i Ali’nin torunlarından. Eshâb-ı kirâmı görmekle…

  Devamını Oku »
 • Photo of CAFER-İ HULDİ

  CAFER-İ HULDİ

  Bağdât’ın büyük velîlerinden. İsmi Câfer olup, babasınınki Muhammed’dir. Künyesi, Ebû Muhammed el-Havvâs’dır. El-Huldî diye tanınır. Doğumu, yetişmesi ve vefâtı Bağdât’ta…

  Devamını Oku »
 • Photo of CAFER BİN SÜLEYMAN DABİİ

  CAFER BİN SÜLEYMAN DABİİ

  Sekizinci yüzyılda yaşamış evliyânın büyüklerinden. İsmi Câfer, babasının ismi Süleymân’dır. Dâbiî nisbesiyle meşhurdur. Mâlik bin Dînâr, Sâbit el-Benânî, Ebû İmrân…

  Devamını Oku »
 • Photo of CAFER BİN AHMED ES-SERRAC

  CAFER BİN AHMED ES-SERRAC

  Bağdât velîlerinden olup, on birinci yüzyılda yetişen hadîs, fıkıh âlimi. İsmi Câfer bin Ahmed bin Hüseyin, künyesi Ebû Muhammed’dir. Es-Serrâc…

  Devamını Oku »
 • Photo of CABBAR DEDE

  CABBAR DEDE

  Çukurova bölgesi velîlerinden. On altı ve on yedinci asırda yaşamıştır. Hayâtı hakkında fazla bilgi bulunmayan Cabbâr Dede, Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı