D

 • Photo of DİMİTROFÇALI MÜSLİHUDDİN EFENDİ

  DİMİTROFÇALI MÜSLİHUDDİN EFENDİ

  Rumeli evliyâsının büyüklerinden. Sınır boylarında yetişerek, Rumeli’de İslâmiyetin yayılması için gayret gösteren gâzî dervişlerdendir. Doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. 1575…

  Devamını Oku »
 • Photo of DESTİNE HATUN

  DESTİNE HATUN

  Konya’da yetişen evliyâ hanımlardan. Mevleviye tarîkatının büyüklerinden. On yedinci yüzyılda yaşadı. Babası, Mevleviye tarîkatının ileri gelenlerinden Şeyh Muhammed’dir. Doğmadan önce…

  Devamını Oku »
 • Photo of DERYA ALİ BABA

  DERYA ALİ BABA

  Anadolu velîlerinden. On beşinci yüzyılda yaşadı. İsmi Ali olup, İstanbul’un fethi sırasında orduda Sakabaşı olarak vazîfe yaptığı için SakaAli Baba…

  Devamını Oku »
 • Photo of DEHHAK BİN MÜZHİM

  DEHHAK BİN MÜZHİM

  Peygamber efendimizin mübârek arkadaşlarının huzurlarında yetişen velîlerden ve meşhûr tefsîr âlimi. Künyesi Ebü’l-Kâsım ve Ebû Muhammed’dir. Gülerdi, güldüğü zaman dişleri…

  Devamını Oku »
 • Photo of DEDİĞİ SULTAN

  DEDİĞİ SULTAN

  Yaşadığını diyen ve söylediğini yaşayan, bu sebeple Dediği veya Didiği Sultan adları ile anılan büyük Hak dostu velî. Doğum ve…

  Devamını Oku »
 • Photo of DAVUD-İ TAİ

  DAVUD-İ TAİ

  Sekizinci yüzyılda Horasan ve Irak taraflarında yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi Dâvûd olup, babasının ismi Nasîr’dir. Künyesi Ebû Süleymân, lakabı Sirâcüddîn’dir.…

  Devamını Oku »
 • Photo of DAVUD-İ İSKENDERİ

  DAVUD-İ İSKENDERİ

  İskenderiyye’de yetişen büyük velîlerden. Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi Dâvûd olup, babasınınki Ömer’dir. Dâvûd-ul-Kebîr diye de bilinir. Künyesi Ebû Süleymân’dır.…

  Devamını Oku »
 • Photo of DARENDELİ ÖMER RIZAİ

  DARENDELİ ÖMER RIZAİ

  Evliyânın meşhurlarından. Dârende’de 1757 (H. 1170) de doğdu. İlk tahsîline burada başladı ve Arap Fars dillerini öğrendi. Yirmi beş yaşlarında…

  Devamını Oku »
 • Photo of DARENDELİ MAHMUT HİLMİ EFENDİ

  DARENDELİ MAHMUT HİLMİ EFENDİ

  Son devir velîlerinden. Malatya’nın Dârende kazâsının Yenice nâhiyesinde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1916 (H.1334) yılında Maraş’ta vefât etti. Babasının ismi…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı