E

 • Photo of EBU-L HASAN-I KUSİ

  EBU-L HASAN-I KUSİ

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi Ali olup, babasınınki Humeyd (veya Ahmed)’dir. Künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Mısır’da, Nil Nehri sâhilinde bulunan Kûs kasabasındandır. Buna nisbetle…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU-L HASAN-I HARKANİ

  EBU-L HASAN-I HARKANİ

  Allahü teâlâya ve âhirete âit ilimler yâni mârifetler sâhibi büyük âlim ve velî. Künyesi Ebü’l-Hasan, ismi Ali bin Câfer’dir. Bistâm’ın…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU-L HASAN-I EŞARİ

  EBU-L HASAN-I EŞARİ

  Ehl-i sünnetin îtikâddaki iki imâmından biri ve büyük velîlerden. İsmi Ali bin İsmâil, künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Eshâb-ı kirâmdan Ebû Mûsâ el-Eş’arî’nin…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU-L HASAN-I EŞARİ

  EBU-L HASAN-I EŞARİ

  Ehl-i sünnetin îtikâddaki iki imâmından biri ve büyük velîlerden. İsmi Ali bin İsmâil, künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Eshâb-ı kirâmdan Ebû Mûsâ el-Eş’arî’nin…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU-L HASAN BEKRİ

  EBU-L HASAN BEKRİ

  Mısır’da yaşayan velîlerin büyüklerinden. İsmi Muhammed olup, babasınınki de Muhammed’dir. Lakabı Tâcülârifîn, künyesi Ebü’l-Hasan, nisbesi ise Bekrî’dir. 1493 (H.899) yılında…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU-L FADL AHMEDİ

  EBU-L FADL AHMEDİ

  Evliyânın önde gelenlerinden.İsmi Ahmed, künyesi Ebü’l-Fadl’dır. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 1535 (H.942) senesi Bedir’de vefât etti ve oraya defnedildi.…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBUL ABBAS-I MÜRSİ

  EBUL ABBAS-I MÜRSİ

  On üçüncü yüzyılda Endülüs’te ve Mısır’da yetişmiş olan büyük velîlerden. Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Ahmed bin Ömer bin Muhammed,…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBUL ABBAS MÜSTEGANİMİ

  EBUL ABBAS MÜSTEGANİMİ

  Cezâyir’de yetişen büyük velîlerden. İsmi Ahmed bin Mustafa, künyesi Ebü’l-Abbâs, nisbesi Alevî’dir. 1874 (H.1291) senesi Müstegânim şehrinde doğdu. 1934 (H.1353)…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBUL ABBAS EL-HARRAR

  EBUL ABBAS EL-HARRAR

  Meşhûr velîlerden. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir. Mîlâdî on birinci asırda Mısır’da yaşamıştır. Hayâtı hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Talebelerinin…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBUL ABBAS EL-GAMRİ

  EBUL ABBAS EL-GAMRİ

  Şâfiî mezhebi âlimlerinden ve büyük velîlerden. İsmi, Ahmed olup, babasınınki Muhammed’dir. Künyesi Ebü’l-Abbâs ve lakabı Şihâbüddîn’dir. Ebü’l-Abbâs el-Gamrî diye tanınmıştır.…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBUL ABBAS EL-BASİR

  EBUL ABBAS EL-BASİR

  Endülüs’te yetişen büyük velîlerden. İsmi, Ahmed el-Endülüsî el-Hazrecî, künyesi Ebü’l-Abbâs el-Basîr’dir. İbn-ül-Gazâle diye tanınır. On ikinci asrın ikinci yarısında yaşadı.…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU YAKUP NEHRECURİ

  EBU YAKUP NEHRECURİ

  Tasavvuf büyüklerinden. İsmi, İshak bin Muhammed, künyesi Ebû Yâkûb’dur. 941 (H.330) senesinde Mekke-i mükerremede vefât etti. Irak’ta Ahvaz’ın yakınındaki Nehrecûr…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU YA`Zİ MAĞRİBİ

  EBU YA`Zİ MAĞRİBİ

  Fas velîlerinin büyüklerinden. Ebû Ya’zî künyesi ve Magribî nisbetiyle tanınır. Magribliler ona, kendi aralarında büyük baba mânâsına gelen Dede lakabını…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU UBEYD EL-BUSRİ

  EBU UBEYD EL-BUSRİ

  Şam’da yetişen âlimlerin ve evliyânın meşhurlarından. İsmi, Muhammed bin Hasan, künyesi Ebû Ubeyd’dir. Havran civârındaki Busr köyünden olup, oraya nisbetle…

  Devamını Oku »
 • EBU TURABİ NAHŞEBİ

  Horasan bölgesinin büyük velîlerinden ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi. Dokuzuncu yüzyılda yaşamıştır. İsmi, Asker bin Hüseyin’dir. Ebû Türâb künyesiyle ve…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU SÜLEYMAN DARANİ

  EBU SÜLEYMAN DARANİ

  Şam’da yetişen büyük velîlerden. Sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllarda yaşamıştır. İsmi, Abdurrahmân bin Ahmed bin Atiyye el-Ansî’dir. Künyesi Ebû Süleymân olup,…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU SAİD-İ HARRAZ

  EBU SAİD-İ HARRAZ

  Bağdât’ın büyük velîlerinden. Dokuzuncu yüzyılda yaşadı. İsmi Ahmed, babasınınki Îsâ’dır. Künyesi Ebû Saîd olup, Harrâz lakabıyla meşhûr olmuştur. Hakîkatten çok…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU SAİD-İ FARUKİ

  EBU SAİD-İ FARUKİ

  Hindistan’da yetişen meşhûr velîlerden. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin torunlarındandır. Babasının ismi Sâfî’dir. 1782 (H.1196) senesinde Râmpûr’da doğdu. Ebû Saîd Fârûkî, daha…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU SAİD-İ EBU`L HAYR

  EBU SAİD-İ EBU`L HAYR

  Türkistan’da yetişen büyük velîlerden. İsmi, Ahmed lakabı Fadlullah’dır. Babasının ismi Ebü’l-Hayr Muhammed’dir. Ebû Saîd adı ile meşhûr oldu. Babası verâ…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU SAİD KAYLAVİ

  EBU SAİD KAYLAVİ

  Evliyânın ve bütün ilimlerde söz sâhibi olan imâmların büyüklerinden. Hazret-i Ali’nin neslinden olup seyyiddir. Irak’ın Nehr-ül-melik kasabalarından biri olan Kaylaviye’de…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı