E

 • Photo of EBU OSMAN HİRİ

  EBU OSMAN HİRİ

  Büyük velîlerden. İsmi Saîd bin İsmâil Hîrî; künyesi Ebû Osman’dır. Aslen Rey şehrinden olup, Nişâbur’a yerleşmiştir. Zamânının en meşhur rehberi…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU MÜSLİM HAVLANİ

  EBU MÜSLİM HAVLANİ

  Evliyânın meşhurlarından ve Tâbiînin büyüklerinden. İsmi Abdullah bin Sevb’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. 681 (H.62) senesinde Şam’da vefât etti. Kabri Şam’da…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU MUHAMMED TALHA BİN İSA

  EBU MUHAMMED TALHA BİN İSA

  Yemen’in büyük velîlerinden. İsmi Talhâ bin Îsâ, künyesi Ebû Muhammed’dir. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 1378 (H.780) senesi Yemen’de Bâb-ı…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU MUHAMMED RAZİ

  EBU MUHAMMED RAZİ

  Nişâbur’da yetişen büyük velîlerden. İsmiAbdullah bin Muhammed er-Râzî, künyesi Ebû Muhammed’dir. Şa’rânî ve Haddâd diye de tanınır. Aslen Reyli olup,…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU MUHAMMED EL-BASRİ

  EBU MUHAMMED EL-BASRİ

  Basra velîlerinin büyüklerinden. İsmi, Kâsım bin Abdullah el-Basrî, künyesi Ebû Muhammed’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. 1184 (H.580) senesinde Basra’da vefât etti.…

  Devamını Oku »
 • EBU MUHAMMED CERİRİ

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi Ahmed bin Muhammed bin Hüseyin, künyesi Ebû Muhammed, nisbesi Cerîrî veya Cüreyrî’dir. Cerîr, Kûfe yakınlarında bir yerin…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU MİDYEN MAĞRİBİ

  EBU MİDYEN MAĞRİBİ

  Kuzey Afrika’da yetişen büyük velîlerden ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerinden. On ikinci asırda yaşadı. İsmi, Şuayb bin Hasan (Hüseyin veya…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU İSHAK ŞİRAZİ

  EBU İSHAK ŞİRAZİ

  Meşhûr âlim ve velîlerden. İsmi, İbrâhim olup babasınınki Ali’dir. Künyesi Ebû İshâk-ı Şîrâzî olup “Cemâl-üd-dîn”, “Şeyh-ül-İslâm” ve “Şeyh-ül-İmâm” lakabları ile…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU İSHAK İBRAHİM BİN EL-MÜVELLED

  EBU İSHAK İBRAHİM BİN EL-MÜVELLED

  Suriye’de yetişen velîlerden. Onuncu yüzyılda yaşamıştır. İsmi, İbrâhim bin Ahmed’dir. Ebû İshâk ve Ebü’l-Hasan künyeleriyle bilinir. Suriye’nin Rakka şehrinde doğduğu…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU HAMZA HORASANİ

  EBU HAMZA HORASANİ

  Horasan bölgesi velîlerinden. Nişâbur’un Mülkâbâd mahallesindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. Cüneyd-i Bağdâdî hazretleriyle aynı asırda yaşamıştır. Ebû Türâb-ı Nahşebî ve Ebû…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU HAMZA BAĞDADİ

  EBU HAMZA BAĞDADİ

  Kelâm, fıkıh, tefsîr, hadîs âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. Dokuzuncu yüzyılda Bağdât’ta yaşadı. İsmi, Muhammed bin İbrâhim, künyesi Ebû Hamza’dır. Bağdâtlı…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU HAFS-I HADDAD EN-NİŞABURİ

  EBU HAFS-I HADDAD EN-NİŞABURİ

  Büyük velîlerden. İsmi, Amr bin Seleme en-Nişâbûrî’dir. “Ebû Hafs” künyesi ile meşhurdur. Babasına Müslim ve Selem de denir. Demircilikle uğraştığı…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU CAFER HADDAD EL-KEBİR

  EBU CAFER HADDAD EL-KEBİR

  Dünyâya değer vermemesi ve ibâdete düşkünlüğü ile tanınan büyük ve meşhûr velî. Çok ibâdet edenlerin ve zâhidlerin, dünyâya düşkün olmayanların…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU CAFER EL-MECZUM

  EBU CAFER EL-MECZUM

  Allahü teâlânın velî kullarından. Duâsı kabûl olan, vesîle edilerek kendisinden meded umulan bir zât idi. Darda kalanlara yardım ederdi. Duâsı…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU BEREKAT EMEVİ HAKKARİ

  EBU BEREKAT EMEVİ HAKKARİ

  Irak ve Doğu Anadolu’da yaşayan büyük velîlerden. İsmi Sahr olup babasınınki de Sahr’dır. Künyesi Ebü’l-Berekât’tır. Hocası, Adiy bin Müsâfir’in kardeşinin…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU BEKR-İ EBHERİ

  EBU BEKR-İ EBHERİ

  Onuncu yüzyılda Horasan bölgesinde yetişen velîlerden. İsmi, Abdullah bin Tâhir bin Hâtim et-Tâî, künyesi Ebû Bekr’dir. Ebherî nisbesiyle meşhur olmuştur.…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU BEKR YAFURİ

  EBU BEKR YAFURİ

  Evliyânın büyüklerinden. Doğum târihi bilinmemektedir. Şam’a yakın Ya’fûr köyünde yaşadı. 1294 (H.693) senesinde vefât etti. Hayâtı hakkında fazla bir bilgi…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU BEKR VERRAK

  EBU BEKR VERRAK

  Evliyânın meşhurlarından. İsmi Muhammed bin Ömer’dir. Künyesi Ebû Bekr, lakabı Verrâk’tır. Doğum târihi bilinmemekte olup 893 (H.280) senesinden önce vefât…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU BEKR VASİTİ

  EBU BEKR VASİTİ

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi Muhammed bin Mûsâ, künyesi Ebû Bekr’dir. İbn-i Fergânî olarak da bilinir. Aslen Fergânelidir. Doğum târihi bilinmemektedir. Gençliğini…

  Devamını Oku »
 • Photo of EBU BEKR TAMİSTANİ

  EBU BEKR TAMİSTANİ

  Onuncu yüzyılda İran’da yaşayan büyük velîlerden. İsmi Ebû Bekr’dir. Tamistânî nisbesiyle meşhur olmuştur. Doğum târihi bilinmemektedir. 951 (H.340) senesinde Nişâbur’da…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı