F

 • FUDAYL BİN İYAD

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi Fudayl bin İyâd bin Mes’ûd bin Bişr, künyesi Ebû Ali’dir. 726 (H.107) senesi Horasan’ın Ebîverd kasabasında doğdu.…

  Devamını Oku »
 • FEYZULLAH EFENDİ

  Anadolu velîlerinin meşhurlarından. İsmi, Muhammed bin Ali’dir. Feyzullah lakabı ile meşhurdur. Şimdi Bulgaristan sınırları içinde bulunan Silistre’nin Sazlı köyünde 1805…

  Devamını Oku »
 • FETHULLAH-I VERKANİSİ

  On dokuzuncu yüzyılda Anadolu’da yetişen evliyâdan. İsmi, Fethullah’tır. Verkânisî diye de meşhur olmuştur. Babası Şeyh Mûsâ el-Mardinî’dir. Siirt’in Minar nâhiyesine…

  Devamını Oku »
 • FETH-İ MUSULİ

  Musul âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. Künyesi Ebû Muhammed, ismi Feth bin Saîd el-Mûsulî’dir. 835 (H. 220) senesinde vefât etti. Bişr-i…

  Devamını Oku »
 • Photo of FERİDÜDDİN-İ ATTAR

  FERİDÜDDİN-İ ATTAR

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin İbrâhim el-Attâr en-Nişâbûrî el-Hemedânî, lakabı Ferîdüddîn’dir. Ferîdüddîn-i Attâr diye meşhur oldu. 1119 (H.513) senesinde Nişâbûr’da…

  Devamını Oku »
 • FERİDÜDDİN GENC-İ ŞEKER

  Hindistan’da yetişen Çeştiyye evliyâsının büyüklerinden. Adı Ferîdüddîn Mes’ûd’dur. Ferrûh Şâh Kâbilî neslinden, Celâleddîn Süleymân’ın oğludur. Baba ve annesi şerefli, asîl…

  Devamını Oku »
 • FEHİM-İ ARVASİ

  Doğu Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. Silsile-i aliyye adı verilen büyük evliyânın otuz üçüncüsüdür. Osmanlı Devletinin son devirlerinde yaşamıştır. Seyyiddir. “Hazret-i…

  Devamını Oku »
 • FAKİRULLAH

  Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. İsmi, İsmâil, babasınınki Kâsım’dır. Fakîrullah diye tanınır. 1656 (H.1067) senesinde Siirt’in Tillo kasabasında dünyâya geldi. Dedesi…

  Devamını Oku »
 • FAHR-ÜL FARİSİ (Muhammed bin İbrâhim Fârisî)

  Evliyânın büyüklerinden, hadîs, kelâm ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi Muhammed, künyesi Ebû Abdullah’tır. Babasının ismi İbrâhim’dir. 1134 (H.528) yılında…

  Devamını Oku »
 • FAHREDDİN-İ RAZİ

  Meşhur tefsîr âlimi ve velî. İsmi Muhammed bin Ömer’dir. Künyesi Ebû Abdullah ve Ebü’l-Meâlî, lakabı Fahreddîn’dir. Babasının vazîfesi dolayısıyla “İbn-i…

  Devamını Oku »
 • FAHREDDİN-İ ACEMİ

  Velî, Hanefî mezhebi fıkıh, kelâm ve tefsîr âlimi. Osmanlı Devletinin ikinci şeyhülislâmı. İran’dan Anadolu’ya geldiği için Acemî denildi. Doğum yeri…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı