H

 • HALLAC-I MANSUR

  Sofiyye-i aliyye denilen büyük velîlerden. İsmi Hüseyin bin Mansûr, künyesi Ebü’l-Mugis’tir. 858 (H.244) yılında İran’ın Beyzâ şehrinde doğduğu rivâyet edilmektedir.…

  Devamını Oku »
 • HALİMİ ÇELEBİ

  Bâyezîd-i Velî ve Yavuz Sultan Selîm devri Osmanlı âlimlerinden ve velî. İsmi, Abdülhalîm bin Ali’dir. Kastamonulu olup, doğum târihi bilinmemektedir.…

  Devamını Oku »
 • HALİFE KIZILAYAK

  Son devir Türkistan velîlerinden. İsmi Âbid Nazar olup oturduğu yerin isminden dolayı “Halîfe-i Kızılayak” diye şöhret bulmuştur. 1877 (H.1294) yılında…

  Devamını Oku »
 • HAKİM-İ TİRMİZİ

  Âlim ve evliyânın büyüklerinden. İsmi Muhammed bin Ali bin Hasan bin Bişr, künyesi Ebû Abdullah’tır. Hakîm lakabıyla tanındı. Tirmiz’de doğdu.…

  Devamını Oku »
 • HAKİM SÜLEYMAN ATA

  Türkistan evliyâsının büyüklerinden. Asıl adı Süleymân’dır. Yerleştiği yere nisbetle Bağırgânî de denilmektedir. Yazmış olduğu manzumelerde kendisi Süleymân, Kul-Süleymân, Süleymân Bağırgânî,…

  Devamını Oku »
 • HAKİM SENAİ

  Meşhûr velîlerden. İsmi Mecdûd bin Âdem, künyesi Ebü’l-Mecd Hakîm Senâî’dir. 1071 (H.464) senesi Gazne’de doğdu. Başka târihlerde doğduğunu söyleyenler de…

  Devamını Oku »
 • HADIMÜL FUKARA ABDULLAH BABA

  İslam aleminin ve Tasavvuf yolunun müstesna bir ferdi, ilim, irfan, edep, tevazu, ask ve vecd hali ile, İslam’in rahmet kapılarını…

  Devamını Oku »
 • HADİMİ

  Büyük velî, fıkıh ve tasavvuf âlimi. İsmi, Muhammed bin Mustafa, künyesi Mevlânâ Ebû Saîd’dir. 1701 (H.1113) senesinde Konya’nın Hâdim kasabasında…

  Devamını Oku »
 • HAÇKALI BABA

  Kuş Mustafa, Beyaz Hoca, Büyük Hoca, Hoca Baba, Mustafa Tarhan evet Haçkalı Baba…   Mekke. Buhara. Erzurum. Trabzon Hayrat Dağönü…

  Devamını Oku »
 • HACIM SULTAN

  Anadolu’da yaşayan büyük velîlerden. İsmi Recep’tir. Soyu Peygamber efendimize dayandığı rivâyet edilir. Doğum ve vefât târihi belli değildir. On dördüncü…

  Devamını Oku »
 • HACI YUSUF EL-BİDLİSİ ES SARUHANİ

  Halife Hacı Yusuf  Bidlisi es Saruhani,19.yüzyıl Bitlis Mutasavvıf ve müderrislerindendir. Yaklaşık olarak,1830 yılında Bitlis’ te doğmuştur. Şecereye göre,  Kadiri Şeyhi Hacı…

  Devamını Oku »
 • HACI TEVFİK RIFK EFENDİ

  Harput’un büyük velîlerinden. 1863 (H.1280) senesinde Harput’ta doğdu. BabasıEminhafızgiller adı ile tanınan sülâleden Ahmed Fehmi Efendidir. Tevfik Rıfkı Efendi, ilk…

  Devamını Oku »
 • HACI MUHAMMED SAMİ EFENDİ

  Son asırda Anadolu’da yetişmiş velîlerden. Pîrî Sâmî diye de bilinir. Babası Erzincan’ın meşhûr Kırtıloğulları sülâlesinden İbrâhim Efendidir. 1848 (h. 1264)…

  Devamını Oku »
 • HACI HIDIR EFGAN

  Hindistan’ın büyük velîlerinden. İsmi Hıdır’dır. Hacı Hıdır Efgân diye bilinir. Aslen Afganistanlıdır. Serhend’e bağlı Behlülpûr kasabasında doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir.…

  Devamını Oku »
 • HACI BEKTAŞ-I VELİ

  Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında yaşayan evliyânın büyüklerinden. İsmi, Seyyid Muhammed bin İbrâhim Atâ, lakabı Bektâş’tır. Horasan’ın Nişâbûr şehrinde 1281 (H.…

  Devamını Oku »
 • HACI BAYRAM VELİ

  İstanbul’u, Fâtih Sultan Mehmed Hanın fethedeceğini müjdeleyen büyük velî. Nûmân bin Ahmed bin Mahmûd, lakabı Hacı Bayram’dır. 1352 (H. 753)de…

  Devamını Oku »
 • HACI ABDULLAH EFENDİ

  Seydişehir’de yaşayan büyük velîlerden. Bozkır’ın Karacahisar köyünde 1806 (H.1222) senesinde doğdu. Babası Müderris Yeğen Mehmed Efendidir. Âilesinin tek çocuğu olan…

  Devamını Oku »
 • HACE OSMAN HARUNİ

  Hindistan’ın büyük velîlerinden. On ikinci yüzyılda yaşadı. Künyesi Ebü’n-Nûr’dur. Hâce Osman, zamânının imâmıydı. 1116 (H.510) senesinde doğdu. Ömrünün yetmiş senelik…

  Devamını Oku »
 • HACE MEVDUD ÇEŞTİ

  Evliyânın büyüklerinden. Çeşt’de dünyâya geldi.Doğum târihi belli değildir. Babası Ebû Yusuf Çeştî zamanının en büyük evliyâsından olup, Kutbuddîn, Şems-i Sûfiyân,…

  Devamını Oku »
 • HACE HASAN ATTAR

  Evliyanın büyüklerinden. İsmi, Hasan bin Alâeddîn Muhammed bin Muhammed Buhârî olup, Hâce Hasan Attâr diye tanınır. Silsile-i aliyye büyüklerinden Alâeddîn-i…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı