K

 • Photo of KUTBÜDDİN-İ İZNİKİ

  KUTBÜDDİN-İ İZNİKİ

  Evliyânın önde gelenlerinden. İsmi Muhammed bin Muhammed’dir. Lakabı Kutbüddîn olup, Alaşarlıdır. Doğum târihi bilinmemektedir. Tebriz, Meraga ve Şirvan’da yaşadı. 1415…

  Devamını Oku »
 • Photo of KUTBÜDDİN-İ BAHTİYAR KAKİ

  KUTBÜDDİN-İ BAHTİYAR KAKİ

  Hindistan’da yetişen büyük velîlerden. Asıl ismi, Bahtiyâr el-Ûşî Dehlevî, babasınınki Mûsâ’dır. Lakabı Kutbüddîn’dir. Ayrıca Kutb-ül-aktâb, Kutb-ül-İslâm, Melik-ül-meşâyih, Sultân-üt-tarîkat, Bürhân-ül-hakîkat, Reîs-üs-sâlikîn,…

  Devamını Oku »
 • Photo of KUTB-İ ZAMAN (SEYYİD CELAL BUHARİ)

  KUTB-İ ZAMAN (SEYYİD CELAL BUHARİ)

  Hindistan evliyâsının büyüklerinden. Çeştiyye yolunun ileri gelenlerindendi. Lakabı Bendegî Mahdûm-i Cihâniyan’dır. 1307 (H.707) yılında doğdu, 1383 (H.785) yılında Gücerât’ın Ahmedâbâd…

  Devamını Oku »
 • Photo of KUŞEYRİ

  KUŞEYRİ

  Büyük velî, fıkıh, tefsîr, hadîs ve kelâm âlimi. Künyesi Ebû Kâsım, adı Abdülkerîm babasınınki Havâzin’dir. Kuşeyrî diye meşhûr olması, Kuşeyrî…

  Devamını Oku »
 • Photo of KUŞADALI İBRAHİM HALVETİ

  KUŞADALI İBRAHİM HALVETİ

  Osmanlılar zamânında, Anadolu’da yetişen Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden, velî ve tasavvuf büyüklerinden. İsmi, İbrâhim bin Mustafa eş-Şa’bânî el-Halvetî olup, Halvetiyye…

  Devamını Oku »
 • Photo of KILIÇLI ALİ EFENDİ

  KILIÇLI ALİ EFENDİ

  Anadolu evliyâsı ve âlimlerinden. Asıl adı Ali Rızâ olup, babası Mehmed Efendidir. Halk arasında “Kılıçlı Hoca” ve ilmine izâfeten “Büyük…

  Devamını Oku »
 • Photo of KERİMÜDDİN BABA HASAN EBDALİ

  KERİMÜDDİN BABA HASAN EBDALİ

  Hindistan’ın büyük velîlerinden. İsmi Abdülkerîm, lakabı Kerîmüddîn’dir. Kâbil ile Lâhor arasında, Keşmîr’e ayrılan yol üzerinde bulunan, Bâbâ Hasan Ebdâl kasabasına…

  Devamını Oku »
 • KEMAL ÜMMİ

  Anadolu velîlerinden, şâir. İsmi İsmâil’dir. Kemâl Ümmî lakabıyla meşhur olmuştur. On beşinci asrın başlarında Niğde’de doğdu. Doğum ve vefât târihleri…

  Devamını Oku »
 • Photo of KAZERUNİ

  KAZERUNİ

  Çin, Hindistan, İran ve Anadolu’da İslâmiyetin yayılmasında büyük hizmeti geçen âlim ve mücâhid velî. İsmi İbrâhim bin Şehriyâr’dır. Annesinin ismi…

  Devamını Oku »
 • Photo of KAYYUM-İ ZAMAN

  KAYYUM-İ ZAMAN

  Hindistan evliyâsının büyüklerinden. Urvet-ül-Vüskâ Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretlerinin büyük oğlu, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin de torunudur. İsmi Muhammed Sibgatullah’tır. Yüksek dedeleri…

  Devamını Oku »
 • Photo of KAYYUM-İ CİHAN MUHAMMED SEYFULLAH

  KAYYUM-İ CİHAN MUHAMMED SEYFULLAH

  Evliyânın meşhûrlarından. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin torunlarındandır. İsmi Muhammed, babasınınki Gulâm Muhammed Ma’sum’dur. 1743 (H.1156) senesinde doğdu. Babası Gulâm Muhammed Ma’sûm-i…

  Devamını Oku »
 • Photo of KASIM BİN MUHAMMED

  KASIM BİN MUHAMMED

  Tâbiînin büyüklerinden, Medîne-i münevveredeki yedi büyük âlimden biri. İnsanları Hakk’a dâvet eden onlara doğru yolu gösterip, hakîkî saâdete kavuşturan ve…

  Devamını Oku »
 • Photo of KARA ŞEMS (ŞEMSETTİN AHMED SİVASİ)

  KARA ŞEMS (ŞEMSETTİN AHMED SİVASİ)

  Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. Halvetiyye yolunun kolu olan Şemsiyye (Sivâsîyye) nin kurucusudur. Babasının ismi Ebü’l-Berekât Muhammed’dir. Asıl ismi Ahmed, künyesi…

  Devamını Oku »
 • Photo of KADI MUHAMMED ZAHİD

  KADI MUHAMMED ZAHİD

  Türkistan’da yetişen büyük velîlerden. İnsanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatarak saâdete kavuşmaları için çalışan ve Silsile-i aliyye adı verilen büyük…

  Devamını Oku »
 • Photo of KABULİ MUSTAFA EFENDİ

  KABULİ MUSTAFA EFENDİ

  Edirne velîlerinden ve Rufâî tarîkatı büyüklerinden. Doğum târihi bilinmemektedir. 1712 (H.1124) yılında Edirne’de vefât etti. İlk tahsîli ve gençliğiyle ilgili…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı