M

 • Photo of MAHMUD ESAD COŞAN

  MAHMUD ESAD COŞAN

      14 nisan 1938 yıında, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Ahmetçe köyünde doğdu. Babası Halil Necâti Efendi, annesi Şâdiye Hanım’dır. Anne…

  Devamını Oku »
 • Photo of MÜŞTAK BABA

  MÜŞTAK BABA

  Anadolu’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed Mustafa Müştak Efendidir. Babası Seyyid Süleyman Efendi olup, anneleri tarafından soyu Seyyid Abdülkâdir Geylânî…

  Devamını Oku »
 • Photo of MÜSTEKİMZADE

  MÜSTEKİMZADE

  Mehmed Emîn Tokâdî hazretlerinin talebelerinden, âlim ve velî. İsmi, Süleymân Sâdeddîn’dir. Babası, Muhammed Müstekîm Efendinin oğlu müderris Muhammed Emîn Efendidir.…

  Devamını Oku »
 • Photo of MÜRTEİŞ

  MÜRTEİŞ

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Abdullah bin Muhammed Mürteiş en-Nişâbûrî olup, künyesi, Ebû Muhammed’dir. Mürteiş diye tanınır. Aslen Nişâbur’un Hîre nâmıyla meşhûr…

  Devamını Oku »
 • Photo of MÜNAVİ

  MÜNAVİ

  Fıkıh, hadîs âlimi ve büyük velî. İsmi, Yahyâ olup babasınınki Muhammed’dir. Haddâdî, Münâvî, Mısrî mahlasları olup, künyesi Ebû Zekeriyyâ’dır. Lakabı…

  Devamını Oku »
 • Photo of MÜİNİDDİN-İ ÇEŞTİ

  MÜİNİDDİN-İ ÇEŞTİ

  Hindistan’ın büyük velîlerinden. İsmi, Hasan bin Gıyâsüddîn, lakabı Muînüddîn’dir. Peygamber efendimizin neslinden olup seyyiddir. 1136 (H.531) senesinde Horasan’da doğdu. 1236…

  Devamını Oku »
 • Photo of MUTARRİF BİN ABDULLAH

  MUTARRİF BİN ABDULLAH

  Tabiînden hadîs ve fıkıh âlimi, velî. İsmi Mutarrif bin Abdullah bin Eş-Şihhîr bin Avf bin Ka’b bin Vikdân bin Kureyş…

  Devamını Oku »
 • Photo of MUSA KAZIM(7. İMAM)

  MUSA KAZIM(7. İMAM)

  Eshâb-ı kirâmın sohbetinde bulunmakla şereflenen Tâbiîn devrinin yüksek âlimlerinden ve velîlerin büyüklerinden. Oniki imâmın yedincisidir. Câfer-i Sâdık’ın oğlu, İmâm-ı Ali…

  Devamını Oku »
 • Photo of MURADİ MÜNZAVİ

  MURADİ MÜNZAVİ

  İstanbul’da medfûn bulunan en büyük üç evliyâdan biri. 1644 (H.1054) senesinde Buhârâ’da doğdu. Seyyid olup, nesebi şöyledir: Seyyid Muhammed Murâd…

  Devamını Oku »
 • MUHYİDDİN-İ İSKİLİBİ

  Büyük velî. Şeyhulislâm Ebüssü’ûd Efendinin babası. İsmi, Şeyh Yavsı Mustafa Muhyiddîn-i İskilibî’dir. Doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. 1514 (H.920) senesinde…

  Devamını Oku »
 • Photo of MUHYİDDİN-İ ARABİ

  MUHYİDDİN-İ ARABİ

  On ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda Endülüs’te ve Şam taraflarında yaşamış büyük velîlerden. İsmi, Ebû Bekir Muhammed bin Ali olup,…

  Devamını Oku »
 • Photo of MUHAMMED ZUĞDAN

  MUHAMMED ZUĞDAN

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed, babasınınki Ahmed’dir. Künyesi Ebû Abdullah ve Ebü’l-Mevâhib’dir. İbn-i Zuğdân diye meşhur oldu. 1417 (H.820) senesinde Tûnus’ta…

  Devamını Oku »
 • Photo of MUHAMMED UBEYDULLAH SERHENDİ

  MUHAMMED UBEYDULLAH SERHENDİ

  Hindistan’da yetişen büyük İslâm âlimlerinden ve evliyânın en üstünlerinden. İsmi, Muhammed Ubeydullah Serhendî olup, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin torunu ve İmâm-ı…

  Devamını Oku »
 • Photo of MUHAMMED ŞAZİLİ

  MUHAMMED ŞAZİLİ

  Mısır’da yetişen büyük velîlerden. İsmi, Muhammed eş-Şâzilî el-Mısrî el-Hanefî, lakabı Şemsüddîn’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. Hazret-i Ebû Bekr’in soyundandır. Küçük yaşta…

  Devamını Oku »
 • Photo of MUHAMMED SAİD FARUKİ

  MUHAMMED SAİD FARUKİ

  Hindistan’da yetişen büyük velîlerden. İslâm âlimlerinin önderi, gözbebeği, velîlerin baş tâcı, âriflerin ışığı, tasavvuf bilgilerinin mütehassısı ve İslâmın bekçisi olan…

  Devamını Oku »
 • Photo of MUHAMMED SADIK

  MUHAMMED SADIK

  Hindistan’ın büyük velîlerinden. İnsanları Hakk’a dâvet eden, onlara doğru yolu gösterip hakîkî saâdete kavuşturan âriflerin ışığı, velîlerin önderi, İslâmın bekçisi…

  Devamını Oku »
 • Photo of MUHAMMED RUCİ

  MUHAMMED RUCİ

  Evliyanın büyüklerinden. İsmi Muhammed olup, lakabı Şemsüddîn’dir. 1417 (H. 820) senesi Berât gecesinde Rûc köyünde doğdu. Muhammed Rûcî’den önce, annesinin…

  Devamını Oku »
 • Photo of MUHAMMED PARİSA

  MUHAMMED PARİSA

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed, lakabı Hâfız-ı Buhârî ve Pârisâ’dır. 1355 (H.756) senesindeBuhârâ’da doğdu. 1419 (H.822) senesinde Medîne-i münevverede vefât etti.…

  Devamını Oku »
 • Photo of MUHAMMED ÖMER

  MUHAMMED ÖMER

  Hindistan’da yetişen büyük velîlerden. İsmiMuhammed bin Ahmed, künyesi Ebü’s-Se’âdet’tir. Ahmed Saîd-i Fârûkî hazretlerinin üçüncü oğludur. 1829 (H.1244) senesi Şevvâl ayında…

  Devamını Oku »
 • Photo of MUHAMMED MASUM FARUKİ

  MUHAMMED MASUM FARUKİ

  Evliyânın meşhûrlarından, büyük İslâm âlimi. Hicrî ikinci bin yılının müceddidi İmâm-ıRabbânî hazretlerinin üçüncü oğludur. İnsanları Hakk’a dâvet eden, doğru yolu…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı