EVLİYALAR

 • Photo of YUNUS EMRE

  YUNUS EMRE

  Tasavvuf ehli ve halk şâiri. Hayâtı ve kimliği hakkında kesin mâlûmat yoktur. Şiirleri, asırlar boyunca zevkle ve hayranlıkla okunmuş, yalnız…

  Devamını Oku »
 • Photo of YUNUS BİN UBEYD

  YUNUS BİN UBEYD

  Tâbiînin büyüklerinden. Haramlardan ve şüphelilerden çok sakınan, ilim ve hikmet sâhibi bir velîdir. Künyesi, Ebû Abdullah veya Ebû Ubeyd’dir. Basralıdır.…

  Devamını Oku »
 • YAKUT-İ ARŞİ

  Âriflerin ve evliyânın büyüklerinden ve meşhûrlarından. Ebü’l-Abbâs-ı Mürsî hazretlerinin talebelerinin büyüğü olup, Habeşistanlıdır. 1307 (H. 707) senesinde Mısır’da İskenderiyye şehrinde…

  Devamını Oku »
 • YAKUB-İ ÇERHİ

  Evliyânın büyüklerinden. İnsanların îtikâd, amel, ibâdet ve ahlâk husûsunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü teâlânın rızâsına kavuşturmak için rehberlik…

  Devamını Oku »
 • YAKUB GERMİYANİ

  Büyük velîlerden. İsmi Ya’kûb, künyesi Ebû Yûsuf, lakabı Zeyn-ül-İslâm’dır. Kütahya civârında Şeyhli köyünde doğdu. Ya’kûb Germiyânî diye meşhûr oldu. Doğum…

  Devamını Oku »
 • YAHYA ŞİRVANİ

  Büyük velîlerden. İsmi, Yahyâ bin Behâeddîn’dir. Seyyid olup soyu Peygamber efendimize ulaşır. Şirvan’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1464 (H.868) târihinde…

  Devamını Oku »
 • YAHYA MUAMMER MEZURİ İMADİ

  Evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin talebelerinin önde gelenlerindendi. Babası Hüseyin’dir. Doğum târihi belli değildir. 1834 (H.1250)…

  Devamını Oku »
 • YAHYA EFENDİ

  İstanbul’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Yahyâ, nisbeti Beşiktâşî’dir. Aslen Amasyalı olup Şamlı Ömer Efendinin oğludur. Yahyâ Efendi, İbn-i Ömer el-Arabî,…

  Devamını Oku »
 • YAHYA BİN MUAZ-I RAZİ

  Büyük velîlerden. İsmi Yahyâ bin Muâz bin Câfer Râzî, künyesi Ebû Zekeriyyâ, lakabı Vâiz’dir. Rey’de doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 872…

  Devamını Oku »
 • VÜHEYB BİN VERD

  Mekke-i mükerremenin büyük âlim ve velîlerinden. Lakabı Abdülvehhâb, künyesi Ebû Osmân’dır. Doğum tarihi bilinmemektedir. 770 (H.153) yılında mekke’de vefât etti.…

  Devamını Oku »
 • VEYSEL KARANİ

  Peygamber efendimiz zamânında yaşamış büyük velî. İsmi Üveys bin Âmir el-Karnî’dir. Yemen’in Karn köyünde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 657 (H.37)…

  Devamını Oku »
 • VEHB BİN MÜNEBBİH

  Tâbiîn devrinde yetişen büyük âlim ve velî. Künyesi Ebû Abdullah’tır. 645 (H.24) senesinde Sana’da doğup, 741 (H.124) yılında yine burada…

  Devamını Oku »
 • Photo of VEFA KONEVİ

  VEFA KONEVİ

  İstanbul’daki meşhûr velîlerden. İsmi Mustafa bin Ahmed, lakabı Muslihuddîn’dir. Şeyh Vefâ, Ebü’l-Vefâ, İbn-ül-Vefâ da denir. Konya’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir.…

  Devamını Oku »
 • Photo of VECİHÜDDİN ÖMER EFENDİ

  VECİHÜDDİN ÖMER EFENDİ

  Evliyânın büyüklerinden. Ebû Bekr’in (radıyallahü anh) neslindendir. Muhammed Dîneverî amcasıydı. Babası Ebû Muhammed’dir. İlk zamanlarında memleketin ileri gelen âlimlerinden olup,…

  Devamını Oku »
 • VANİ MEHMET EFENDİ

  Hünkâr şeyhi denmekle meşhur velî. İsmi Mehmed’dir. Peygamber efendimizin soyundan olup seyyiddir. Aslen Van’ın Hoşab (Güzelsu) kasabasındandır. Babası Vânî Bistâm…

  Devamını Oku »
 • Photo of ÜNSİ HASAN EFENDİ

  ÜNSİ HASAN EFENDİ

  İstanbul’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Hasan bin Recep bin Şehîd Muhammed, lakabı Ünsî’dir. 1645 (H.1055) senesi Taşköprü’de doğdu. 1723 (H.1136)…

  Devamını Oku »
 • ÜFTADE

  Osmanlı pâdişâhlarından Kânûnî SultanSüleymân  zamânında, Bursa’da yaşayan büyük velîlerden. 1490 (H.895) senesinde Bursa’da doğdu. İsmi Muhammed olup, babası Manyaslı Mehmed…

  Devamını Oku »
 • Photo of UTBET-UL GULAM

  UTBET-UL GULAM

  Büyük velîlerden. Doğum ve ölüm târihi bilinmemektedir. Babasının adı Ebân bin Sam’a’dır. Rumlarla yapılan bir muhârebede şehîd düştü. Verâ, şüphelilerden…

  Devamını Oku »
 • Photo of ULU ARİF ÇELEBİ

  ULU ARİF ÇELEBİ

  Konya’nın büyük velîlerinden. Mevlânâ Celâleddîn Muhammed Rûmî’nin torunu, SultanVeled’in oğludur. İsmi, Celâleddîn Emîr Ârif olup, 1271 (H.670) senesinde doğdu. 1319…

  Devamını Oku »
 • Photo of UBEYDULLAH-I AHRAR

  UBEYDULLAH-I AHRAR

  Türkistan’ın büyük velîlerinden. Kendilerine “Silsile-i aliyye” adı verilen ve insanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatarak dünyâ ve âhirette seâdete kavuşmalarına…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı