Ş

 • ŞAH ŞÜCA KİRMANİ

  Büyük velîlerden. Adı Şâh bin Şücâ, künyesi Ebü’l-Fevâris’tir. Kirman pâdişâhının oğlu olup zamânının büyüğü, hakîkat yolunun önderi idi. Firâseti keskindi.…

  Devamını Oku »
 • ŞAH KUBAD ŞİRVANİ

  Velîlerin önde gelenlerinden. İsmi Şâh Kubâd Şirvânî’dir. Mevlânâ Şâh Kubâd da denir. Hazar Denizinin batı sâhilindeki Şirvan’da doğdu. Doğum târihi…

  Devamını Oku »
 • ŞAFİİ

  Ehl-i sünnetin amelde dört  mezhebinden olan Şâfi mezhebinin kurucusu ve evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin İdrîs, künyesi Ebû Abdullah’tır. Eshâb-ı…

  Devamını Oku »
 • ŞABİ

  Tâbiînin büyüklerinden, meşhûr bir âlim, velî. İsmi, Âmir bin Şerâhîl, künyesi Ebû Amr, nisbeti Şa’bî’dir. Hemdân kabîlesinin bir kolu olan…

  Devamını Oku »
 • ŞABAN-I VELİ

  On altıncı yüzyıl Osmanlı velîlerinden. Kastamonu vilâyetinin Taşköprü kazâsında doğdu. Doğum tarihi kesin olarak belli değildir. Küçük yaşlarda İstanbul’a giderek;…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı