T

 • Photo of TERZİ BABA

  TERZİ BABA

  Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Muhammed Vehbî’dir. Hayyât Vehbî diye meşhûrdur. 1780 (H.1195) senesinde doğdu. Osmanlı Müellifleri, Sefînet-ül-Evliyâ, Esmâ-ül-Müellifîn adlı…

  Devamını Oku »
 • TAVUS BİN KEYSAN

  Tâbiînden, meşhûr hadîs âlimi ve velî. Aslen İranlıdır. Kendisine Tâvûs-i Himyerî de denir. Eshâb-ı kirâmdan yetmiş kişiyi gördüğünü söylerdi. Hazret-i…

  Devamını Oku »
 • Photo of TASİ

  TASİ

  Endülüs’te yetişen İslâm âlimlerinden ve büyük velîlerden. İsmi, İbrâhim bin Muhammed bin Ali et-Tâzî, künyesi Ebû Sâlim ve Ebû İshak’tır.…

  Devamını Oku »
 • TAKIYYÜDDİN SÜBKİ

  Meşhûr velîlerden. Fıkıh, tefsîr, hadîs, kırâat, lügat ve nahiv âlimi. İsmi Ali bin Abdülkâfî, künyesi Ebü’l-Hasan, lakabı Takıyyüddîn’dir. 1284 (H.683)…

  Devamını Oku »
 • TAKIYYÜDDİN İBNİ DAKİK-ÜL-İD

  Meşhûr velî, hadîs, usûl, nahiv, edebiyât ve Şâfiî fıkıh âlimi. Şâir ve hatîb. İsmi, Muhammed, babasınınki Ali’dir. Ebü’l-Feth künyesini almış,…

  Devamını Oku »
 • TAKIYYÜDDİN HISNİ

  Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi ve büyük velîlerden. Hazret-i Hüseyin’in neslindendir. Künyesi Ebû Bekr, lakabı Takıyyüddîn’dir. Takıyyüddîn Hısnî diye tanınır. Havran…

  Devamını Oku »
 • Photo of TAHİR-İ LAHORİ

  TAHİR-İ LAHORİ

  Hindistan’ın büyük velîlerinden. İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî Serhendî hazretlerinin halîfelerinden ve çocuklarının hocalarındandır. Büyük bir âlim idi. 1630 (H.1040) senesinde…

  Devamını Oku »
 • TAHA-İ HAKKARİ

  Anadolu’da yaşayan büyük velîlerden. Silsile-i aliyye adı verilen, insanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatarak onların dünyâda ve âhirette seâdete, mutluluğa…

  Devamını Oku »
 • TAFLATİ

  Hadîs ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi Muhammed bin Muhammed bin Tayyib Taflâtî’dir. Fas taraflarında doğdu. Doğum târihi belli değildir.…

  Devamını Oku »
 • Photo of TACÜDDİN ZAHİD-İ GEYLANİ

  TACÜDDİN ZAHİD-İ GEYLANİ

  İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. İsmi İbrâhim, babasınınki Rûşen Emir’dir. Künyesi Ebü’s-Safvet, lakabı Tâcüddîn’dir. Doğum târihi bilinmeyen İbrâhim Zâhid-i Geylânî,…

  Devamını Oku »
 • Photo of TACÜDDİN BİN RİFAİ

  TACÜDDİN BİN RİFAİ

  Evliyânın büyüklerinden. Hayâtı, doğum ve vefâtı hakkında pek fazla mâlûmât bulunmamakta ise de, on üçüncü asrın ikinci yarısında yaşadığı bilinmektedir.…

  Devamını Oku »
 • Photo of TAC`ÜL ARİFİN (EBUL VEFA)

  TAC`ÜL ARİFİN (EBUL VEFA)

  Evliyânın büyüklerinden olup seyyiddir. Künyesi Ebü’l-Vefâ, ismi Muhammed, lakabı Tâc-ül-Ârifîn’dir. Kakis diye de anılır. Seyyid Ebü’l-Vefâ 1026 (H.417) senesi Receb…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı