Y

 • Photo of YÜNUNİ

  YÜNUNİ

  Meşhûr Hanbelî hadîs âlimlerinden, velî. İsmi, Muhammed bin Ahmed, künyesi Ebû Abdullah, lakabı, Takıyyüddîn’dir. Yünûnî diye bilinir. Câfer-i Sâdık’ın soyundandır.…

  Devamını Oku »
 • YUSUF-İ HAMEDANİ

  Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Yûsuf bin Yâkûb Hemedânî olup, künyesi Ebû Yâkûb’dur. İmâm-ı A’zam hazretlerinin neslindendir. İnsanları Hakk’a dâvet eden, onlara…

  Devamını Oku »
 • Photo of YUSUF NEBHANİ

  YUSUF NEBHANİ

  Son asır İslâm âlimlerinin büyüklerinden ve evliyâdan. İsmi Yûsuf bin İsmâil’dir. Nebhânî nisbesiyle meşhûrdur. 1849 (H.1265) senesinde Hayfa’da Eczim köyünde…

  Devamını Oku »
 • Photo of YUSUF MAHDUM

  YUSUF MAHDUM

  Evliyânın büyülerinden. Künyesi Ebü’l-Füyûzât, lakabı Ziyâüddîn’dir. Babasının ismi Ali Fâzıl’dır. Doğum târihi bilinmemektedir. 1485 (H.890) senesinde Şirvan’da vefât etti. Yûsuf…

  Devamını Oku »
 • Photo of YUSUF KAMİTİ

  YUSUF KAMİTİ

  Evliyânın büyüklerinden. Hayâtı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Doğum târihi belli değildir. Zamânın âlimlerinden ilim öğrendi. Evliyânın sohbetinde kemâle geldi.…

  Devamını Oku »
 • Photo of YUSUF HARPUTİ

  YUSUF HARPUTİ

  On dokuzuncu yüzyılda Anadolu’da yetişmiş olan evliyâdan. Babası Muhammed Efendidir. Neseb yönünden Peygamber efendimize dayandığı söylenir. Şeyh Yûsuf Harpûtî veya…

  Devamını Oku »
 • Photo of YUSUF BİN HÜSEYİN RAZİ

  YUSUF BİN HÜSEYİN RAZİ

  Büyük velîlerden. Künyesi Ebû Ya’kûb’dur. Haram ve şüphelilerden çok sakındığı gibi, dünyâya düşkün olmayıp, zâhir ve bâtın ilimlerinde âlimdi. Zünnûn-i…

  Devamını Oku »
 • Photo of YUSUF BİN ESBAT

  YUSUF BİN ESBAT

  Velîlerden, hadîs, fıkıh ve kırâat âlimi. Tebe-i tâbiînin büyüklerindendir. Nesebi, Yûsuf bin Esbât bin Vâsıl eş-Şeybânî, el-Kûfî’dir. Künyesi Ebû Muhammed’dir.…

  Devamını Oku »
 • Photo of YUNUS EMRE

  YUNUS EMRE

  Tasavvuf ehli ve halk şâiri. Hayâtı ve kimliği hakkında kesin mâlûmat yoktur. Şiirleri, asırlar boyunca zevkle ve hayranlıkla okunmuş, yalnız…

  Devamını Oku »
 • Photo of YUNUS BİN UBEYD

  YUNUS BİN UBEYD

  Tâbiînin büyüklerinden. Haramlardan ve şüphelilerden çok sakınan, ilim ve hikmet sâhibi bir velîdir. Künyesi, Ebû Abdullah veya Ebû Ubeyd’dir. Basralıdır.…

  Devamını Oku »
 • YAKUT-İ ARŞİ

  Âriflerin ve evliyânın büyüklerinden ve meşhûrlarından. Ebü’l-Abbâs-ı Mürsî hazretlerinin talebelerinin büyüğü olup, Habeşistanlıdır. 1307 (H. 707) senesinde Mısır’da İskenderiyye şehrinde…

  Devamını Oku »
 • YAKUB-İ ÇERHİ

  Evliyânın büyüklerinden. İnsanların îtikâd, amel, ibâdet ve ahlâk husûsunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü teâlânın rızâsına kavuşturmak için rehberlik…

  Devamını Oku »
 • YAKUB GERMİYANİ

  Büyük velîlerden. İsmi Ya’kûb, künyesi Ebû Yûsuf, lakabı Zeyn-ül-İslâm’dır. Kütahya civârında Şeyhli köyünde doğdu. Ya’kûb Germiyânî diye meşhûr oldu. Doğum…

  Devamını Oku »
 • YAHYA ŞİRVANİ

  Büyük velîlerden. İsmi, Yahyâ bin Behâeddîn’dir. Seyyid olup soyu Peygamber efendimize ulaşır. Şirvan’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1464 (H.868) târihinde…

  Devamını Oku »
 • YAHYA MUAMMER MEZURİ İMADİ

  Evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin talebelerinin önde gelenlerindendi. Babası Hüseyin’dir. Doğum târihi belli değildir. 1834 (H.1250)…

  Devamını Oku »
 • YAHYA EFENDİ

  İstanbul’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Yahyâ, nisbeti Beşiktâşî’dir. Aslen Amasyalı olup Şamlı Ömer Efendinin oğludur. Yahyâ Efendi, İbn-i Ömer el-Arabî,…

  Devamını Oku »
 • YAHYA BİN MUAZ-I RAZİ

  Büyük velîlerden. İsmi Yahyâ bin Muâz bin Câfer Râzî, künyesi Ebû Zekeriyyâ, lakabı Vâiz’dir. Rey’de doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 872…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı