Z

 • Photo of ZÜNNUN-İ MISRİ

  ZÜNNUN-İ MISRİ

  Mısır’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Sevbân bin İbrâhim, künyesi Ebü’l-Feyz, lakabı Zünnûn, nisbesi el-Mısrî’dir. Güney Mısır’ın Sudan’a yakın sınır bölgesinde…

  Devamını Oku »
 • Photo of ZİYAEDDİN NURŞİNİ

  ZİYAEDDİN NURŞİNİ

  Osmanlı âlim ve velîlerinden. İsmi Muhammed Ziyâeddîn’dir. Nurşînî nisbesiyle meşhûr olmuştur. Babası büyük velî Abdurrahmân Tâgî (Tâhî) hazretleridir. 1855 (H.1272)…

  Devamını Oku »
 • Photo of ZİYAEDDİN NAHŞEBİ

  ZİYAEDDİN NAHŞEBİ

  Hindistan âlim ve velîlerinden. Bedâyûnlu idi. Bedâyûnî, Nahşebî, Dehlî ve Hindî nisbet edildi. Şeyh Hamîdeddîn Nâgûrî’nin torunu ve halîfesi olan…

  Devamını Oku »
 • Photo of ZENGİ ATA

  ZENGİ ATA

  Türkistan’ın büyük velîlerinden. Ahmed Yesevî hazretlerinin ilk hocası Arslan Baba’nın torunlarındandır. Mensûr Atâ, Ahmed Yesevî hazretlerinin hocası Arslan Baba’nın oğlu…

  Devamını Oku »
 • Photo of ZENBİLLİ ALİ EFENDİ

  ZENBİLLİ ALİ EFENDİ

  Osmanlı âlim ve velîlerinin meşhûrlarından. Sekizinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. İsmi Ali olup, babasınınki Ahmed’dir. Lakabı, Alâeddîn el-Hanefî er-Rûmî’dir. Aslen Aksaraylıdır. O…

  Devamını Oku »
 • Photo of ZEKERİYYA ENSARİ

  ZEKERİYYA ENSARİ

  Büyük velîlerden ve Mısır’da yetişen Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerinden. İsmi, Zekeriyyâ bin Muhammed bin Ahmed, künyesi Ebû Yahyâ, lakabı Zeynüddîn’dir.…

  Devamını Oku »
 • Photo of ZAHİD-ÜL KEVSERİ

  ZAHİD-ÜL KEVSERİ

  Osmanlı velî ve âlimlerinden. İsmi Muhammed Zâhid’dir. Babası ulemâ ve meşâyıhtan Hasan Hilmi Efendidir. Kevserî nisbesiyle meşhûr oldu. 1879 (H.1296)…

  Devamını Oku »
 • Photo of ZAHİD İSFEHANİ

  ZAHİD İSFEHANİ

  Tebe-i tâbiînin âlim ve velîlerinden. İsmi, Muhammed bin Yûsuf’tur. İbâdete çok düşkündü. Dünyânın, Allahü teâlânın rızâsı için olmayan her şeyinden…

  Devamını Oku »
 • ZENGİ ATA

  Türkistan’ın büyük velîlerinden. Ahmed Yesevî hazretlerinin ilk hocası Arslan Baba’nın torunlarındandır. Mensûr Atâ, Ahmed Yesevî hazretlerinin hocası Arslan Baba’nın oğlu…

  Devamını Oku »
 • ZENBİLLİ ALİ EFENDİ

  Osmanlı âlim ve velîlerinin meşhûrlarından. Sekizinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. İsmi Ali olup, babasınınki Ahmed’dir. Lakabı, Alâeddîn el-Hanefî er-Rûmî’dir. Aslen Aksaraylıdır. O…

  Devamını Oku »
 • ZEKERİYYA ENSARİ

  Tebe-i tâbiînin âlim ve velîlerinden. İsmi, Muhammed bin Yûsuf’tur. İbâdete çok düşkündü. Dünyânın, Allahü teâlânın rızâsı için olmayan her şeyinden…

  Devamını Oku »
 • ZAHİD-ÜL KEVSERİ

  Tebe-i tâbiînin âlim ve velîlerinden. İsmi, Muhammed bin Yûsuf’tur. İbâdete çok düşkündü. Dünyânın, Allahü teâlânın rızâsı için olmayan her şeyinden…

  Devamını Oku »
 • ZAHİD İSFEHANİ

  Tebe-i tâbiînin âlim ve velîlerinden. İsmi, Muhammed bin Yûsuf’tur. İbâdete çok düşkündü. Dünyânın, Allahü teâlânın rızâsı için olmayan her şeyinden…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı