MEHMET KAYALARÖRNEK ŞAHISLAR

MEHMED KAYALAR VE HAYATI -1

bahcede

Risale-i Nur’un has erkanından, Memleketimizin müstesna şahsiyetlerinden 20. asırda yetişmiş büyük İslam Mücahidi ve hadim-i Kur’an (Kur’an hizmetkarı) olan bu zat, 1950-1960 yılları arasında Bediüzzamanla beraber Risale-i Nur’un hizmetinde bulunan, daha sonra da vefatına kadar Risale-i Nur ile beraber tefsir, hadis, fıkıh ve diğer islami ilimlerle talebelerini irşad eden büyük bir islam alimi idi.

Aslen Konya’lıdır. Dedelerinin İslamı Avrupa’ya yaymak gayesiyle gittikleri Yunanistan’ın Selanik İlinin, Kayalar Kasabasında 1913 yılında dünyaya teşrif etmiştir. Babası Mahmut efendi, annesi Hüsnü Şah hatun idi. 6-7 yaşlarına kadar KAYALAR kasabasında kaldıktan sonra Türk – Yunan devletlerinin karşılıklı göç anlaşmasına göre ailesiyle birlikte Erzincan iline istihdam edilirler. 01-03-1937 yılında harp okulunu bitirerek, ordu kademelerinde hizmet etmeye başlar. Konya, Susurluk, Kemalpaşa, Uşak, Bingöl ve Diyarbakır illerinde görev yapar.

Saime hanım ile evli olan ve biri kız 5 çocuk babası idi. Kızı ve bir oğlu küçük yaşta iken vefat etmiş, geriye kalan erkek evlatlarından ikisi kendinden önce, biri kendisinden sonra, en son olarak da hanımı ahirete göç etmişlerdir.

Ma’nevi hal sahibi ve ilim deryası olan olan bu mümtaz şahsiyet; Onu tanıyanların şehadetiyle keşf-ü keramet sahibi idi. Küçük yaşlarından itibaren bütün islami ilimleri derinlemesine tetkik ederek, sahasındaki alimlerle yarış edebilecek kadar bilgi birikimine sahip idi. İlim deryası olan Mehmed Kayalar Hz. Muhatabını aramaktaydı. Takriben 1942 yılında Risale-i Nur eserleriyle ve 1950’de Üstad Bediüzzaman ile tanışır. İlk görüşmesinde ayaklarında titreme, konuşmasında kekeleme hasıl olur. Bediüzzaman hazretleri, Mehmed Kayalar Ağabeyin başını koltuğunun altına alarak okşamış, öylece natıka (kekeleme) hali geçmiştir.

Bildiğimiz kadarıyla Mehmed Kayalar Ağabey ile Üstadın görüşmeleri üç veya dört kez olmuştur. Fakat irtibatları hiçbir zaman kesilmemiştir. Bediüzzaman ile Mehmed Kayalar her hafta mektuplaşırlardı. Bunun en canlı şahitleri üstadın yakın talebeleri ve Mehmed Kayalar’ın kendi talebeleridir.

Bediüzzaman ile ikinci görüşmesinde mehmed Kayalar Ağabey emekli olmaya karar vermiş, Üstadımız aile efradını nazara alarak göreve devam etmesini arzu etmiştir. Lakin Mehmed kayalar Ağabey’de yaradılışın yüksek fıtrat-ı azimesi feveran ederek, o zaman Konyadan Üstada bir telgraf çekip ‘affınıza sığınarak emekliliğimi istedim’ diyor. Üstad hazretleri telgrafı aldığında hemen ayağa kalkarak talebelerinin önünde: “kardeşim Mehmed Kayalar şimdi dünyayı ayağının altına aldı. Maşaallah, barekallah” demiştir. Mehmed Kayalar, önyüzbaşı rütbesinde iken 1952 yılında emekli olarak, subaylığa veda etmiştir.

Mehmed Kayalar Hz. Küçük yaştan itibaren bütün islami ilimleri derinlemesine tedkik ederek yetişmiştir. Ayrıca o dönemin namlı alimleri ile görüşüp sohbetlerinde bulunmuştur.

Risale-i Nur’un ilk te’lifi Albay Hulusi Bey ile (İbrahim Hulusi Yahyagil) başlar. Neşri şarkta ve Anadolu’da yüzbaşı Mehmed Kayalar Hz. İle devam eder. 28. mektubun 1. meselesi Albay Hulusi Bey’in mektubu hatırlansın.

Evlatları babalarının izinde, zeki, mücahid ruhlu ve iman hizmetinde cevval idiler. Müçteba Mehdi ile Mahmut Hadi babalarından evvel Dar-ı bekaya teşrif buyurmuşlardır. Hakk’ın rahmetine gidenler bekar idiler. Büyükleri olan Ahmet Mefhar evli ve iki çocuk babasıydı. Ahmet Mefhar, Mehmed Kayalar Hz.’nin en büyük oğlu olup hizmetin ilk zamanlarında Risale-i Nurun neşrinde, şarkta ve anadolu’da daktilo edilmesi, çoğaltılması ve dağıtılmasında büyük emekleri geçmiştir. Ayrıca Risale-i Nurun Diyarbakır’da camilerde okunmasına başlandığında Ulu camii’nde azim bir cemaate Risale-i Nur okurdu. Yine Ağabeyin hizmet için kullandığı arabasına şoförlük yapardı. Ahmet Mefhar 6 Nisan 2003 te dar-ı bekaya irtihal etti. Ağabeyimizin hanımı Saime Hatun da Nur hizmetinde eşine az rastlanır hizmetler ifa etmiştir. Kendisi 2006 yılında hayata veda etmiştir.

Mehmed Kayalar Hz, emekli olduktan sonra Diyarbakır’da ikamet edip, evini umum halka açarak, çevrenin isim yapmış alimlerine, hocalarına ve o yörenin insanlarına uzun yıllar Risale-i Nur’larla beraber tefsir, hadis, fıkıh ve diğer islami ilimleri ders vermiştir.
Mehmed KAYALAR, Üstad Bediüzaman’ın Vasiyetname’sindeki 12 varisten biridir.
1 Haziran 1994 te Yalova Çiftlikköyde ahirete irtihal etmiştir. Rahmetullahi Aleyh

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı