MEHMET KAYALARÖRNEK ŞAHISLARTÜRKİYE

MEHMED KAYALAR VE HAYATI -2

bahcede

 Mehmed Kayalar Hz. 1913-1994 yılları arasında yaşamış büyük İslam mücahidi ve mütefekkiridir. Asrın dahisi müceddid-i ekberi, allame-i cihan, hatib-i devri zaman olan bediüzzaman Hz., Mehmed Kayalar Hz.’ni şu ifadelerle anlatıyor;

 Nurun Muallimi,

       Nurun Kahramanı,

       Nurun Yüksek Bir talebesi,

       Hayatını Nura vakfeden Mehmed Kayalar

        Şanlı ordumuzun efradından emekli önyüzbaşı olarak vazife yapmış bir subay olan  Mehmed kayalar Hz. 1950 yılında Bediüzzaman Said  Nursi Hz. İle tanışmasından sonra devrim niteliğinde olan Risale-i Nurun gizlilikten çıkıp alenen intişarına ve İslam yazısı ile beraber Latin harfleriyle de matbaalarda yazılmasına öncü olan bir alimdir…

1950-1960 yılları arasında Üstadla beraber Risale-i nurun hizmetinde bulunan daha sonrada vefatına kadar Risale-i nur ile beraber tefsir, hadis, fıkıh vb. İlimlerle talebelerini irşat eden bir hadim-i kuran’dır…

 1972-1994 yılları arasında Diyarbakır, İstanbul ve Yalova illerinde hizmet-i kuraniyede bulunan Üstad-ı sanidir…

Mehmed Kayalar Hz.   01/06/1994   tarihinde Çiftlikköy ‘de vefat etmiştir. Kabr-i şerifleri  Yalova ili Çiftlikköy  ilçesi kabristanlığındadır.

Mehmed kayalar Hz.’nin neşredilmiş olan on iki esri mevcuttur. Bediüzzaman Hz., M. Kayalar Hz.’nin eserlerinden alıntılar yapıp Risale-i nur külliyatına mal etmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır;Ankara doğuş matbaası 1959 baskılı İşarat-ul İcaz kitabında sayfa 193’te ‘Nurun yüksek bir talebesinin mahkeme müdafaanamesi.’

Ankara doğuş matbaası 1958 baskılı Mektubat kitabında sayfa 493’te ‘Hakikat Işıkları’ şiiri.(Mehdiyet ile ilgili..)

Ankara sevinç matbaası 1959 baskılı Nur Meyveleri’nde sayfa 83’te  ‘Risale-i Nura Gel’ şiiri ve ‘hayatını nura vakfeden Mehmed Kayalar’ ifadesi yazılıdır.

 Bediüzzaman Hazretlerinin Emirdağ Lahikaları içerisinde yazılan vârislerim diye adlandırdığı oniki talebesinden birisi de Mehmed Kayalar’dır.

Not: Bediüzzaman Hazretleri Mehmed Kayalar için yukarıda geçen cümlelerde görüldüğü gibi ‘Risale-i Nur’ değil ‘nur’ kelimesini kullanması dikkat çekicidir. Bu ‘nur’ kelimesi ancak bir mürşid-i kamile kullanılabilir. Evet, nur kelimesi Allah(c.c.), Kur’an, Muhammed (a.s.) ve İslamiyeti ifade etmektedir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı