MEHMET KAYALAR

NEFSE DERS ŞİİRİ MEHMET KAYALAR

yuzbasi-mehmet-kayalar 

  Fâniye hiç göz atma,

  Gâyyaya sen de batma

  Derdine derdi katma

  O’dur Rahimi Şafi

  İlâhi ente kâfi…

 

  O’dur her şeyde fâil,

  Ömrünü etme zâil,

  Rahmetten olma gâfil

  Gitsin gönül firâki

  İlâhi ente bâki…

 

 Elbet O’dur medet-res,

 Biçâre sen sesin kes;

 Âlem bütün verir ders

 Kalbinden at merakı

 İlâhi ente bâki…

 

  Eltâfını düşün sen

  Varmı ki onda hissen

  İnsan isen eğer sen

  Hamd et Rahmana her an;

  Hâllakının bu ihsan….

 

 Gördüklerin kaderden

 Zavallı çık kederden

 Umma medet beşerden;

 Mücib Hakim-ü Şâfi

 İlâhi ente kâfi…

 

  Hikmet eli yazanmış

  Alem bütün bezenmiş,

  Arif bunu sezenmiş

  İster isen cemâli

  Yırt perde-i dâlâli…

 

 Hikmetlerin ne hoşmuş

 Alem ilahi coşmuş

 Senden gayrisi boşmuş

 Gitsin gönül firâki

 İlâhi ente bâki…

 

  Eşya cemale ayna

  Baksın gönül ihsana

  Kansın bu ruh gufrâna

  Rahman Rahim-ü Şâfi

  İlâhi ente kâfi…

 

 Hakikât arşda gezdim,

 Esrârı lütfu sezdim,

 Ya Rab  ki  bezmelestim

 Rahman Rahim-ü Şâfi

 İlâhi ente kâfi…

 

  Seyrân eder bu adem

  Esmâya ayna alem,

  Kalmaz ki ruhta mâtem

  İster isen Cemâli

  Yırt Perde-i  dâlâli…

 

 Dem vurma kîl-ü kâlden,

 İbret al ehli hâlden,

 Doymaz gönül visâlden,

 Rahmet Rahim-ü Şâfi

 İlâhi ente kâfi

 

  Kem göz sakat nazardır;

  Bakman yaman hâtârdır.

  Fitne od’dan beterdir;

  Zikreyle sen de hakkı

  İlâhi ente bâki…

 

 Çok hoş tevekkül elbet

 Olsun da hakka mesned,

 Kâr mümine meveddet,

 Fesaddan et tevâkki,

 İlâhi ente bâki…

 

  Madem gelir Sâmedden

  Bağırma sen de dertten

  Kurtul nefsâni bend’den

  İster isen visâli

  Yırt perde-i dâlâli…

 

 İnsanı kamil olsan

 Hallak’ına kul olsan

 İmanla nuru bulsan

 Zikreyle sen de Hak’kı

 İlâhi ente bâki…

 

  Ondan gelen ne hoştur,

  Fikr’et de ruhu coştur,

  Gayrisi cümle boştur

  Mücib Hakim-ü Şafi

  İlâhi ente kâfi…

 

 Esbâbı sil gönülden

 Tevhide dal derinden

 Hiç düşmesin dilinden

 Sensin Rahim-u Şâfi

 İlâhi ente kâfi…

 

  Buldun ne hoş devâyı

  Attınsa masivâyı

  Yanmaz gönül sarâyı

  Aşkın biter firâkı

  İlâhi ente bâki…

 

 Mâkam-ı şükrü bil sen

 Deryayı fikre dal sen

 Kimin bu suret ahsen?

 İster isen cemâli

 Yırt perde-i dâlâli…

 

  Gönül sever hicâbı,

  Kaldırma sen nikâbı

  Haktan gelir hitâbı

  (latâknatu) ne söyler,

  Mevlâ güzel ne eyler…

 

 Hidâyeti edensin

 Gönül mâhbubu sensin

 Nûrunla ruh bezensin

 Rahman Rahim-ü Şâfi

 İlâhi ente kâfi…

 

                                                   Mehmed Kayalar 

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı