BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİRamazan

Üstad Bediüzzaman Said-i Nursî(ra)’nin Ramazan Duası

RAMAZAN DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Evvelâ: Sizin leyle-i Berâtınızı ve gelecek Ramazanınızı tebrik eder ve bu gelecek leyle-i Kadri hakkınızda ve hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını ve defter-i âmâlimize böyle geçmesini Cenab-ı Haktan niyaz ediyoruz. Ve böylece, bayrama kadar “Allah’ım! Bu “Ramazan’da Leyle-i Kadrimizi bize ve sadık Risale-i Nur talebelerine bin aydan daha hayırlı kıl.” duasını etmeye niyet ettik.

Hem sizin iki mucizeli Kur’an’ı bizlere bu mübarek aylarda göndermeniz, inşaallah o derece medâr-ı bereket ve sevap ve hasenat ve fütuhat olacak ki, hakkımızda bu Ramazanın herbir günü bir leyle-i Kadir hükmüne geçeceğini rahmet-i İlahiyeden ümit ederiz.

Şimdiden biz tedbir ettik ki, iki Kur’an’ı, Risale-i Nur’un buradaki has talebeleri, Ramazan-ı Şerifte, herbiri, her günde bir cüzün sizinle beraber okumakla, Ramazan’ın her gününde bir hatme-i Kur’aniye olarak, manevi ve çok geniş bir mecliste, Isparta ve Kastamonu’yu ihata eden bir dairede halka tutan Risale-i Nur talebelerinin ve o dairenin merkezinde sizler bulunmak cihetiyle Risale-i Nur şakirtlerinin etrafınızda olarak, Nakşîde, “hatme-i hâcegân” tarzında, fakat çok büyük bir mikyasta Risale-i Nur’un bütün şakirtleri manen hazır ve o dairede bulunuyor niyetiyle tasavvurla okunmak, o kudsi hatmeyi yapmak… Cenab-ı Hakkın rahmetinden tevfik niyaz ederiz. (Kastamonu L. Sh. 63)

Bediüzzaman Said Nursi

SÖZLÜK:

LEYLE-İ BERAT : Berat Gecesi, Şaban ayının 15. gecesi.
LEYLE-İ KADİR : Kadir Gecesi; Ramazan ayının son on günü içinde bulunan en hayırlı gece.
DEFTER-İ A’MÂL : İnsanların işlediği ve yaptığı şeylerin kaydedildiği defter; ameller defteri.
NİYAZ : Yalvarma, yakarma, duâ.
MÜBÂREK : Bereketlenmiş, uğurlu, hayırlı.
MEDÂR-I BEREKET : Bereket sebebi.
HASENÂT : Hayırlar, iyilik ve güzellikler.
FÜTÛHÂT : Fetihler, zaferler; İlâhî feyizler.
TEDBÎR : Önceden önlem alma. İdâre etme, evirip çevirme.
HATME-İ KUR’ÂNİYE : Kur’ân’ın tamamını okumak, hatîm.
İHÂTA : İçine alma; tam kavrama; kuşatmak.
NAKŞÎ : Kalpte zikir ve tefekkür yoluyla Allah’a yaklaşmaya çalışan, Şeyh Nakşibendi hazretlerine tâbi olan tarikat ehli.
HATME-İ HÂCEGÂN : Nakşîlerin birlikte duâ ve zikirlerini okuyup bitirmeleri.
MİKYAS : Ölçek, kıyas edecek âlet, ölçü âleti, ölçü.
TASAVVUR : Birşeyi zihinde şekillendirme; düşünce, tasarı; tasarlama.
TEVFÎK : Allah’ın yardımı, başarılı kılması.

Etiketler

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı